Worx Landroid
Prohlášení o záruce

Worx nabízí na robotickou sekačku Landroid® záruku 2 roky, s výjimkou příslušenství a spotřebního materiálu. Na baterie je poskytována záruka 1 rok.

Pokud je váš Worx Landroid® vadný kvůli vadám materiálu nebo zpracování v době omezené záruky od data nákupu, poskytujeme vám následující záruky:

 • Bezplatná výměna nebo oprava případných vadných dílů, popř
 • Bezplatná oprava zařízení, popř
 • Bezplatná výměna zařízení za nové nebo repasované zařízení.
 • Registrace pro prodloužení záruky až na 3 roky

Záruku na svůj Landroid® můžete prodloužit na 3 roky. Vaše prodloužená záruka podléhá následujícím podmínkám:

 • Registrace na https://id.eu.worx.com/ do 30 dnů od data nákupu (bez registrace platí pouze 2 roky záruka).
 • Modul Find-my-Landroid, modul Off-Limits, modul High-Pitched Alarm, modul ACS, RadioLink a modul FiatLux mají záruku pouze 1 rok bez ohledu na online registraci.
 • Na baterie je poskytována pouze 1letá záruka bez ohledu na online registraci.(Záruka se vztahuje pouze na originální baterie dodávané s robotickou sekačkou nebo na originální baterie se stejným číslem modelu; ostatní baterie jsou ze záruky vyloučeny).
 • Zařízení nebylo zneužito, zneužito, zanedbáváno, pozměněno, upraveno nebo opraveno nikým jiným než autorizovaným servisním střediskem.
 • Na zařízení bylo použito pouze originální příslušenství a díly Worx Landroid®.
 • Zařízení bylo vystaveno přiměřenému opotřebení.
 • Zařízení nebylo používáno pro komerční nebo profesionální účely.
 • Zařízení nebylo používáno k pronájmu.
 • Zařízení nebylo poškozeno cizími předměty, látkami nebo nehodami.

Záruka se nevztahuje na:

 • Součásti, které podléhají přirozenému opotřebení způsobenému používáním v souladu s návodem k obsluze.
 • Nesprávná údržba, manipulace nebo přetěžování jsou vyloučeny ze záruky, stejně jako příslušenství, jako jsou nože a kola atd.
 • Poškození, porucha nebo porucha způsobená tlakovými myčkami, párou nebo tekoucí vodou při čištění výrobku.

Pro uplatnění záruky musíte předložit doklad o registraci a doklad o nákupu ve formě platné účtenky s datem a místem nákupu.

Tato záruka nenahrazuje vaše zákonná práva, ale spíše je doplňuje.

Tato záruka se nevztahuje na příslušenství dodávané se zařízením.

Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující a je nepřenosná.

Na všechny opravy a výměny se vztahuje omezená záruka po zbytek záruční doby od původního data nákupu.

Právo na změny
Společnost Worx si vyhrazuje právo – v rozsahu povoleném příslušnými zákony – kdykoli změnit nebo ukončit výrobu produktů Worx, toto prohlášení o záruce, záruční lhůty nebo záruční servis, aniž by jí vznikly jakékoli závazky s ohledem na produkt.

Elektrické spotřebiče Worx
Prohlášení o záruce

Pokud je vaše zařízení Worx vadné kvůli materiálovým nebo výrobním vadám během 3 let od data nákupu, poskytujeme vám následující záruky:

 • Bezplatná výměna nebo oprava případných vadných dílů, popř
 • Bezplatná oprava zařízení, popř
 • Bezplatná výměna zařízení za nové nebo repasované zařízení.

Vaše záruka podléhá následujícím podmínkám:

 • Registrace na https://register.worx.com/ do 30 dnů od data nákupu (bez registrace platí pouze záruka 24 měsíců).
 • Na baterie se vztahuje záruka 24 měsíců bez ohledu na online registraci.
 • Zařízení nebylo zneužito, zneužito, zanedbáváno, pozměněno, upraveno nebo opraveno nikým jiným než autorizovaným servisním střediskem.
 • Zařízení bylo vystaveno přiměřenému opotřebení.
 • Zařízení nebylo používáno pro komerční nebo profesionální účely.
 • Zařízení nebylo používáno k pronájmu.
 • Zařízení nebylo poškozeno cizími předměty, látkami nebo nehodami.

Záruka se nevztahuje na:

 • Součásti, které podléhají přirozenému opotřebení způsobenému používáním v souladu s návodem k obsluze.
 • Nesprávná údržba, manipulace nebo přetěžování jsou vyloučeny ze záruky, stejně jako nesprávné použití zařízení nebo použitého příslušenství.
 • Pro uplatnění záruky musíte předložit doklad o registraci a doklad o nákupu ve formě platné účtenky s datem a místem nákupu.

Tato záruka nenahrazuje vaše zákonná práva, ale spíše je doplňuje.

Tato záruka nenahrazuje vaše zákonná práva, ale spíše je doplňuje.

Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující a je nepřenosná.

Na všechny opravy a výměny se vztahuje omezená záruka po zbytek záruční doby od původního data nákupu.

Právo na změny
Společnost Worx si vyhrazuje právo – v rozsahu povoleném příslušnými zákony – kdykoli změnit nebo ukončit výrobu produktů Worx, toto prohlášení o záruce, záruční lhůty nebo záruční servis, aniž by jí vznikly jakékoli závazky s ohledem na produkt.